AGB

Условия за ползване

§ 1 валидност, дефиниция на термини

(1) Checkbox IT GmbH, Kronauer Str. 88, 68753 Waghäusel, Германия (оттук нататък: „ние“ или „OpenSprinklerShop“) управлява онлайн магазин за стоки и услуги на уебсайта https://opensprinklershop.de. Следните общи условия се отнасят за всички услуги между нас и нашите клиенти (оттук нататък: „клиент“ или „вие“) във версията, валидна към момента на поръчката, освен ако не е изрично уговорено друго.

(2) „Потребител“ по смисъла на тези условия е всяко физическо лице, което сключва правна сделка за цели, които предимно не са нито търговски, нито самостоятелно заети. „Предприемач“ е физическо или юридическо лице или юридическо партньорство, което при сключване на правна сделка действа при упражняване на своята търговска или независима професионална дейност, при което юридическото партньорство е партньорство, което е снабдено с възможност за придобиване на права и поемане на задължения .

§ 2 Сключване на договори, съхраняване на текста на договора

(1) Следните разпоредби за сключване на договор се прилагат за поръчки чрез нашия онлайн магазин на адрес https://opensprinklershop.de.

(2) Нашите презентации на продукти в Интернет не са обвързващи и не са обвързващо предложение за сключване на договор.

(3) Когато е получена поръчка в нашия онлайн магазин, се прилагат следните правила: Клиентът представя обвързваща оферта за договор, като успешно преминава през процедурата за поръчка, предоставена в нашия онлайн магазин. Поръчката се извършва в следните стъпки:

  1. Избор на желаните стоки, избраната услуга (и),
  2. Добавяне на продуктите, като щракнете върху съответния бутон (напр. "В пазарската количка", "В пазарската чанта" или подобни),
  3. Проверка на информацията в пазарската количка,
  4. Извикване на преглед на поръчката, като щракнете върху съответния бутон (напр. "Продължете към плащане", "Продължете към плащане", "За преглед на поръчката" или подобен),
  5. Въвеждане / проверка на адрес и данни за контакт, избор на начин на плащане, потвърждаване на условията и политика за анулиране,
  6. Завършете поръчката, като натиснете бутона „Купете сега“. Това представлява вашата обвързваща поръчка.
  7. Договорът се сключва, когато получите потвърждение за поръчка от нас на посочения имейл адрес в рамките на три работни дни.

(4) Ако договорът е сключен, договорът се сключва с Checkbox IT GmbH, Kronauer Str. 88, 68753 Waghäusel, Германия.

(5) Преди да поръчате, данните за договора могат да бъдат разпечатани с помощта на функцията за печат на браузъра или запазени по електронен път. Обработката на поръчката и предаването на цялата информация, необходима във връзка със сключването на договора, по-специално данните за поръчката, условията и политиката за анулиране, се извършва по имейл, след като сте направили поръчката, отчасти автоматично. Не запазваме текста на договора след сключване на договора.

(6) Грешките при въвеждане могат да бъдат коригирани с помощта на обичайните функции на клавиатурата, мишката и браузъра (напр. „Бутон за връщане назад“). Те могат също да бъдат коригирани чрез преждевременно анулиране на процеса на поръчка, затваряне на прозореца на браузъра и повторение на процеса.

(7) Обработката на поръчката и предаването на цялата информация, необходима във връзка със сключването на договора, е частично автоматизирана чрез електронна поща. Следователно трябва да се уверите, че имейл адресът, който сте съхранили при нас, е правилен, че получаването на имейли е технически осигурено и по-специално не е предотвратено от СПАМ филтри.

§ 3 Предмет на договора и съществени характеристики на продуктите

(1) Предметът на договора в нашия онлайн магазин е:

  1. Продажби на стоки. Конкретните предлагани стоки можете да намерите на нашите страници със статии.
  2. Предоставяне на услуги. Можете да намерите конкретните услуги, предлагани на нашите страници със статии.

(2) Основните характеристики на стоките и услугите могат да бъдат намерени в описанието на артикула.

(3) При продажбата на цифрови продукти се прилагат ограниченията, очевидни от описанието на продукта или произтичащи по друг начин от обстоятелствата, по-специално по отношение на хардуерните и / или софтуерните изисквания за целевата среда. Освен ако не е изрично уговорено друго, предмет на договора е само личната и търговска употреба на продуктите без право на препродажба или сублицензия.

§ 4 цени, транспортни разходи и доставка

(1) Цените, изброени в съответните оферти, както и разходите за доставка са общи цени и включват всички компоненти на цената, включително всички приложими данъци.

(2) Съответната покупна цена трябва да бъде платена преди доставката на продукта (авансово плащане), освен ако изрично не предлагаме покупка по сметка. Наличните за вас начини на плащане се показват под съответно обозначен бутон в онлайн магазина или в съответната оферта. Освен ако не е посочено друго за отделните методи на плащане, исканията за плащане се дължат незабавно.

(3) В допълнение към посочените цени за доставката на продуктите могат да важат разходи за доставка, при условие че съответният артикул не е показан като безплатна доставка. Разходите за доставка ще бъдат ясно посочени в офертите, евентуално в системата на пазарската количка и в прегледа на поръчката.

(4) Освен ако не е ясно посочено друго в описанието на продукта, всички предлагани продукти са готови за изпращане незабавно

(5) Прилагат се следните ограничения на зоната за доставка: Доставката се извършва в следните държави: Андора, Белгия, България, Германия, Дания, Естония, Финландия, Франция, Гърция, Ирландия, Израел, Италия, Хърватия, Латвия, Лихтенщайн, Литва, Люксембург, Малта, Монако, Холандия, Норвегия, Полша, Португалия, Румъния, Сан Марино, Швеция, Швейцария, Словакия, Словения, Испания, Чехия, Унгария, Ватикан, Великобритания, Кипър, Австрия.

§ 5 право на задържане, запазване на правото на собственост

(1) Можете да упражните право на задържане само ако се отнася до искове от същото договорно правоотношение.

(2) Стоките остават наша собственост до пълното изплащане на покупната цена.

§ 6 право на отказ

Като потребител имате право на отказ. Това зависи от нашите Условия.

§ 7 отговорност

(1) При спазване на следните изключения, нашата отговорност за нарушения на договорни задължения, както и за деликтни действия е ограничена до умисъл или груба небрежност.

(2) Ние носим неограничена отговорност за лека небрежност в случай на нараняване на живота, крайниците, здравето или в случай на нарушение на съществено договорно задължение. Ако сме в неизпълнение на услугата поради лека небрежност, ако услугата е станала невъзможна или ако сме нарушили съществено договорно задължение, отговорността за имуществени и имуществени вреди, дължими на нея, е на предвидими щети, характерни за договора ограничен. Съществено договорно задължение е такова, изпълнението на което позволява на първо място правилното изпълнение на договора, чието нарушение застрашава постигането на целта на договора и на чието спазване можете редовно да разчитате. Това включва по-специално нашето задължение да действаме и да изпълняваме дължимата по договор услуга, описана в § 3.

§ 8 език на договора

Като език на договора се предлага само немски език.

§ 9 Гаранция / Обслужване на клиенти

(1) Гаранцията се основава на законовите разпоредби.

(2) По отношение на предприемачите гаранционният срок за доставените стоки е 12 месеца.

(3) Като потребител от вас се изисква да проверите артикула / цифровите стоки или предоставяната услуга за пълнота, очевидни дефекти и транспортни щети веднага след изпълнението на договора и да уведомите нас и спедитора за всякакви оплаквания възможно най-скоро. Ако не го направите, това разбира се няма да повлияе на вашите законови претенции за гаранция.

(4) Нашето обслужване на клиенти за въпроси, оплаквания и оплаквания е достъпно за вас на info@opensprinklershop.de или https://opensprinklershop.de/support.

§ 10 заключителни разпоредби / уреждане на спорове

(1) Прилага се германското законодателство. За потребителите този избор на закон се прилага само дотолкова, доколкото това не премахва защитата, предоставена от задължителни разпоредби на законодателството на държавата, в която потребителят обичайно пребивава (принцип на благоприятство).

(2) Разпоредбите на Конвенцията на ООН за продажбите изрично не се прилагат.

(3) Ако клиентът е търговец, юридическо лице по публичното право или специален фонд по публичното право, мястото на юрисдикция за всички спорове, произтичащи от договорни отношения между клиента и доставчика, е седалището на доставчика.

(4) Европейската комисия предоставя платформа за онлайн разрешаване на спорове, която можете да намерите в https://ec.europa.eu/consumers/odr намери. Ние не сме длъжни или не желаем да участваме в процедура за уреждане на спорове пред агенция за уволнение на потребителите.