ЕС и данък върху продажбите

Уважаеми клиенти,

Тъй като винаги има несигурност относно изчисляването на ДДС, ето малък преглед:

  1. Тъй като сме базирани в Германия, всички поръчки в Германия в момента се изчисляват с 19% ДДС.
  2. Доставките в рамките на ЕС (но извън Германия) са:
    а) изчислено с 0%, ако е даден валиден идентификационен номер за данък върху продажбите. За да направите това, трябва да въведете валиден идентификационен номер за данък върху продажбите (UstId) за адреса за доставка (регулация за обратно начисляване).
    б) изчислен без валиден идентификационен номер за данък върху продажбите с ДДС на вашата страна (стандартна ставка) (регламент за обслужване на едно гише).
  3. Доставките извън ЕС, например Швейцария, се таксуват с 0% ДДС. След това обаче митниците ще събират и начисляват данък върху продажбите при внос.
  4. По принцип като основа се използва адресът за доставка, а не адресът за фактуриране.