Служебна информация

Angaben gemäß § 5 TMG:

Checkbox IT ООД
Ул. Кронауер 88
68753 Вагхаузел
Германия

Vertreten пренесен:

Управляващ директор Дипломиран информ. (FH) Стефан Шмалц

За контакти:

телефон: 07254-4045434

Понеделник-петък от 9 до 17 часа
(без телефонна поддръжка на продукт, моля Щракнете върху Поддръжка)

Email: info@opensprinklershop.de

Регистрация в търговския регистър:
HRB 723745
Регистър съд Манхайм

Данъчен номер:

Umsatzsteuer-Identifikationsnummer gemäß §27 на Umsatzsteuergesetz:
DE303938538

Закон за електрическото и електронното оборудване (ElektroG):
Рег. № WEEE DE 71064878

Закон за опаковките: DE3559113824563

Алтернативно разрешаване на спорове съгласно член 14 параграфи 1 ODR-VO и § 36 VSBG: