OpenSprinkler Bee (OSBee) - Нашият най-малък компютър за напояване

69,00 

Срок за доставка: 1-3 работни дни, ако са на склад, 7 работни дни за последваща доставка

Налице е 24

Точка OSBEE Категория: