Условия

Право на отказ за потребителите

(Потребител е всяко физическо лице, което сключва правна сделка за цели, които предимно не са нито търговски, нито тяхната независима професионална дейност.)

Условия

Право на отказ

Имате право да се оттегли в срок от четиринадесет дни, без да посочват причина за този договор.

Срокът за отказ е четиринадесет дни от деня

  • на които вие или трето лице, посочено от вас, което не е превозвачът, е или е взело във владение стоките, при условие че сте поръчали една или повече стоки като част от единна поръчка и те са или ще бъдат доставени еднакво, или
  • на които вие или трето лице, посочено от вас, което не е превозвачът, е притежавало или е завладяло последните стоки, при условие че сте поръчали няколко стоки като част от една поръчка и те се доставят отделно, или
  • на която вие или трето лице, посочено от вас, което не е превозвачът, е или е завладяло последната частична пратка или последната бройка, при условие че сте поръчали стоки, които се доставят на няколко частични пратки или парчета, или
  • на която вие или трето лице, посочено от вас, което не е превозвачът, сте или са придобили във владение първите стоки, при условие че сте сключили договор за редовна доставка на стоки за определен период от време.

За да упражните правото си на отказ, трябва да ни уведомите (Checkbox IT GmbH, Kronauer Str. 88, 68753 Waghäusel, Германия, телефонен номер: 07254-4045434, имейл адрес: info@checkboxit.de) чрез ясна декларация (напр. С Писмо, изпратено по пощата, по имейл) с вашето решение за отказ от този договор. За целта можете да използвате приложения формуляр за изтегляне, но това не е задължително.

За да отговори на срока за отказ, е достатъчно да изпратите съобщението си относно правото на отказ преди срока за отказ.

Ефекти на оттегляне

Ако се откажете от този договор, ние сме извършили всички плащания, които сме получили от вас, включително разходите за доставка (с изключение на допълнителните разходи, които произтичат от избора ви на различен вид доставка от най-евтината стандартна доставка, която предлагаме трябва) да погасяваме незабавно и най-късно в рамките на четиринадесет дни от деня, в който сме получили уведомление за анулирането на този договор. За това погасяване използваме същото платежно средство, което сте използвали при първоначалната транзакция, освен ако изрично не е уговорено друго с вас; при никакви обстоятелства няма да се начисляват такси за това погасяване.

Ние можем да откажем да ви върнем парите, докато не върнем стоката или докато не предоставите доказателство, че сте върнали стоката, което от двете е по-рано.

Трябва да върнете стоките при нас незабавно и във всеки случай не по-късно от четиринадесет дни от датата, на която ни информирате за анулирането на този договор. Крайният срок е спазен, ако изпратите стоките преди изтичането на периода от четиринадесет дни.

Вие поемате разходите за връщане на стоката.

Вие само трябва да плати за понижена стойност на стоките, когато загубата на стойност се дължи на необходимост да се увери в естеството, характеристиките и функционирането на стоките на манипулация.

Загуба на стойност възниква, например, когато стоките не са правилно опаковани за обратната пратка, късо съединение или пренапрежение в електрически устройства, повредени корпуси или щепсели и други повреди на стоките.

Образец на формуляр за отказ

(Ако искате да се откаже от договора, моля, попълнете този формуляр и да го изпратите обратно.)

- Ан

Checkbox IT GmbH, Kronauer Str. 88, 68753 Waghäusel, Германия, телефонен номер: 07254-4045434, имейл адрес: info@checkboxit.de

- аз / ние (*) с това отменям сключения от мен / нас (*) договор за закупуване на следните стоки (*) / предоставянето на следната услуга (*)

- Поръчано на (*) / получен на (*)

- Име / потребителя (ите)

- Адрес на / потребителя (ите)

- Подпис на / потребителя (ите) (само с съобщение на хартиен носител)

- дата

___________
(*) Ненужното се зачерква.