uslovi

Pravila i uvjeti

§ 1 validnost, definicija pojmova

(1) Checkbox IT GmbH, Kronauer Str. 88, 68753 Waghäusel, Njemačka (u daljnjem tekstu: "mi" ili "OpenSprinklerShop") upravlja mrežnom trgovinom roba i usluga na web stranici https://opensprinklershop.de. Sljedeći opći uvjeti vrijede za sve usluge između nas i naših kupaca (u daljnjem tekstu: "kupac" ili "vi") u verziji koja je vrijedila u trenutku narudžbe, osim ako nije izričito ugovoreno.

(2) „Potrošač“ u smislu ovih uvjeta i odredbi je svako fizičko lice koje zaključi pravni posao u svrhe koje pretežno nisu niti komercijalne niti samozaposlene. "Preduzetnik" je fizičko ili pravno lice ili pravno partnerstvo koje prilikom zaključenja pravnog posla djeluje u obavljanju svoje komercijalne ili samostalne profesionalne djelatnosti, pri čemu je pravno partnerstvo partnerstvo koje je opremljeno sposobnošću stjecanja prava i preuzimanja obaveza .

§ 2 Zaključivanje ugovora, čuvanje teksta ugovora

(1) Sljedeće odredbe o zaključenju ugovora primjenjuju se na narudžbe putem naše internetske trgovine na https://opensprinklershop.de.

(2) Naše prezentacije proizvoda na Internetu nisu obvezujuće i nisu obvezujuća ponuda za zaključivanje ugovora.

(3) Kada primimo narudžbu u našu internetsku trgovinu, primjenjuju se sljedeća pravila: Kupac podnosi obavezujuću ugovornu ponudu uspješno prolazeći kroz postupak naručivanja predviđen u našoj internetskoj trgovini. Narudžba se odvija u sljedećim koracima:

  1. Izbor željene robe, odabrane usluge,
  2. Dodavanje proizvoda klikom na odgovarajuće dugme (npr. "U košarici", "U torbi za kupovinu" ili slično),
  3. Provjera podataka u košarici,
  4. Pozivanje pregleda narudžbe klikom na odgovarajuće dugme (npr. "Nastavi do plaćanja", "Nastavi do plaćanja", "Za pregled narudžbe" ili slično),
  5. Unos / provjera adrese i podataka o kontaktima, odabir načina plaćanja, potvrda uvjeta i pravila otkazivanja,
  6. Dovršite narudžbu pritiskom na dugme "Kupi sada". Ovo predstavlja vaš obavezujući nalog.
  7. Ugovor se zaključuje kada od nas na potvrđenu narudžbu primite potvrdu narudžbe u roku od tri radna dana.

(4) Ako je ugovor zaključen, ugovor se zaključuje s Checkbox IT GmbH, Kronauer Str 88, 68753 Waghäusel, Njemačka.

(5) Prije naručivanja, podaci o ugovoru mogu se ispisati pomoću funkcije ispisa pretraživača ili sačuvati elektroničkim putem. Obrada narudžbe i prijenos svih podataka potrebnih u vezi sa zaključenjem ugovora, posebno podataka o narudžbi, uvjeta i politike otkazivanja, provodi se e-poštom nakon što ste narudžbu poslali, dijelom automatski. Tekst ugovora ne čuvamo nakon zaključenja ugovora.

(6) Unosne greške mogu se ispraviti pomoću uobičajenih funkcija tastature, miša i pregledača (npr. »Dugme za povratak« u pregledaču). Oni se također mogu ispraviti prevremenim otkazivanjem postupka narudžbe, zatvaranjem prozora preglednika i ponavljanjem postupka.

(7) Obrada narudžbe i prijenos svih potrebnih podataka u vezi sa zaključenjem ugovora djelomično su automatizirani putem e-pošte. Stoga morate osigurati da je adresa e-pošte koju ste pohranili kod nas tačna, primanje e-mailova tehnički je osigurano, a posebno ne sprječavaju SPAM filtri.

§ 3 Predmet ugovora i bitne karakteristike proizvoda

(1) Predmet ugovora u našoj internet trgovini je:

  1. Prodaja robe. Specifična roba koja se nudi možete pronaći na stranicama naših članaka.
  2. Pružanje usluga. Specifične usluge koje se nude možete pronaći na našim stranicama članaka.

(2) Osnovne karakteristike robe i usluga mogu se naći u opisu predmeta.

(3) Za prodaju digitalnih proizvoda primjenjuju se ograničenja koja su vidljiva iz opisa proizvoda ili na drugi način proizilaze iz okolnosti, posebno na hardverske i / ili softverske zahtjeve za ciljno okruženje. Ako nije izričito drugačije ugovoreno, predmet ugovora je samo privatna i komercijalna upotreba proizvoda bez prava preprodaje ili podlicencije.

§ 4 cijene, troškovi dostave i dostava

(1) Cijene navedene u odgovarajućim ponudama, kao i troškovi poštarine, ukupne su cijene i uključuju sve cjenovne komponente, uključujući sve primjenjive poreze.

(2) Odgovarajuća cijena kupovine mora se platiti prije isporuke proizvoda (avansno plaćanje), osim ako izričito ne nudimo kupovinu na račun. Načini plaćanja koji su vam dostupni prikazani su ispod odgovarajuće označenog dugmeta u internet trgovini ili u odgovarajućoj ponudi. Ako za pojedinačne načine plaćanja nije drugačije naznačeno, zahtjevi za plaćanje dospijevaju na naplatu odmah.

(3) Uz navedene cijene, za isporuku proizvoda mogu se primjenjivati ​​i troškovi dostave, pod uvjetom da se dotični članak ne prikazuje kao besplatna poštarina. Troškovi dostave bit će jasno navedeni u ponudama, moguće u sustavu košarice i u pregledu narudžbe.

(4) Ako u opisu proizvoda nije drugačije navedeno, svi ponuđeni proizvodi su odmah spremni za otpremu

(5) Primjenjuju se sljedeća ograničenja područja isporuke: Dostava se vrši u sljedećim zemljama: Andora, Belgija, Bugarska, Njemačka, Danska, Estonija, Finska, Francuska, Grčka, Irska, Izrael, Italija, Hrvatska, Latvija, Lihtenštajn, Litvanija, Luksemburg, Malta, Monako, Holandija, Norveška, Poljska, Portugal, Rumunjska, San Marino, Švedska, Švicarska, Slovačka, Slovenija, Španija, Češka, Mađarska, Vatikan, Velika Britanija, Cipar, Austrija.

§ 5 pravo zadržavanja, zadržavanje vlasništva

(1) Pravo na zadržavanje možete iskoristiti samo ako se odnosi na potraživanja iz istog ugovornog odnosa.

(2) Roba ostaje naše vlasništvo do potpune isplate kupoprodajne cijene.

§ 6 pravo na odustajanje

Kao potrošač imate pravo na odustajanje. Ovo ovisi o našem otkazivanje.

§ Obaveza 7

(1) Pod izuzetkom sljedećih izuzetaka, naša odgovornost za kršenje ugovornih obaveza kao i za deliktna djela ograničena je na namjeru ili grubi nemar.

(2) Imamo neograničenu odgovornost u slučaju manjeg nemara u slučaju povrede života, udova, zdravlja ili u slučaju kršenja osnovne ugovorne obaveze. Ako nismo u usluzi zbog lakog nemara, ako je usluga postala nemoguća ili ako smo prekršili suštinsku ugovornu obavezu, odgovornost za imovinu i materijalnu štetu koja se na nju može pripisati predvidiva šteta tipična za ugovor ograničena. Osnovna ugovorna obaveza je ona čije ispunjenje u prvom redu omogućava pravilno izvršenje ugovora, čije kršenje ugrožava postizanje svrhe ugovora i na čiju se usklađenost možete redovno pouzdati. To posebno uključuje našu dužnost djelovanja i ispunjavanja ugovorene usluge koja je opisana u § 3.

§ 8 ugovorni jezik

Kao ugovorni jezik njemački će biti dostupan isključivo.

§ 9 Jamstvo / služba za korisnike

(1) Garancija se temelji na zakonskim odredbama.

(2) Što se tiče preduzetnika, garantni rok za isporučenu robu je 12 mjeseci.

(3) Kao potrošač, od vas se traži da odmah nakon ispunjenja ugovora provjerite cjelovitost predmeta, digitalne robe ili pruženu uslugu na kompletnost, očite nedostatke i oštećenja u prijevozu te da nas o svim prigovorima obavijestite što prije i špeditera. Ako to ne učinite, to naravno neće utjecati na vaše zakonske zahtjeve za garanciju.

(4) Naša korisnička služba za pitanja, prigovore i prigovore dostupna vam je na info@opensprinklershop.de ili https://opensprinklershop.de/support.

§ 10 završnih odredbi / rješavanje sporova

(1) Primjenjuje se njemačko pravo. Za potrošače ovaj se izbor zakona primjenjuje samo ako se zaštita koju daju obvezne odredbe zakona države o uobičajenom prebivalištu potrošača ne povuče (načelo povoljnosti).

(2) Odredbe Konvencije Ujedinjenih nacija o ugovorima za međunarodnu prodaju robe izričito se ne primjenjuju.

(3) Ako je kupac trgovac, pravno lice javnog prava ili poseban fond javnog prava, mjesto nadležnosti za sve sporove koji proizlaze iz ugovornih odnosa između kupca i davatelja usluga je sjedište pružatelja.

(4) Evropska komisija pruža platformu za internetsko rješavanje sporova koju možete pronaći pod https://ec.europa.eu/consumers/odr naći. Mi nismo obavezni ili ne želimo da učestvujemo u postupku za rešavanje sporova pred agencijom za otpuštanje potrošača.