otkazivanje

Pravo na povlačenje

(Potrošač je svaka fizička osoba koja zaključi pravni posao u svrhe koje pretežno nisu komercijalne niti su njihova nezavisna profesionalna djelatnost.)

otkazivanje

povlačenje

Imate pravo da se povučete iz ovog ugovora u roku od četrnaest dana, bez ikakvog razloga.

Period oduzimanja je četrnaest dana od dana

  • na kojoj ste vi ili treća strana koju ste vi imenovali, a koja nije prevoznik, uzeli posjed robe pod uvjetom da ste naručili jednu ili više dobara kao dio jedinstvene narudžbe i ako se one isporučuju ili će biti isporučene jednoliko, ili
  • na kojoj ste vi ili treća strana koju ste vi imenovali, a koja nije prijevoznik, uzeli ili su uzeli posjed posljednje robe, pod uvjetom da ste naručili nekoliko roba kao dio jedne narudžbe i ona se isporučuju odvojeno, ili
  • na kojoj ste vi ili treća strana koju ste vi imenovali, a koja nije prijevoznik, uzeli u posjed posljednju djelomičnu pošiljku ili posljednji predmet, pod uvjetom da ste naručili robu koja se isporučuje u nekoliko djelomičnih pošiljki ili komada, ili
  • na kojoj ste vi ili treća strana koju ste vi imenovali, a koja nije prevoznik, uzeli ili preuzeli prvu robu, pod uslovom da ste zaključili ugovor o redovnoj isporuci robe u određenom vremenskom periodu.

Da biste iskoristili svoje pravo na odustajanje, morate poslati jasnu izjavu (npr. Poruku sa Pismo poslano poštom, e-mailom) vaše odluke o odustajanju od ovog ugovora. U tu svrhu možete koristiti priloženi obrazac za povlačenje, ali to nije obavezno.

Da biste zadržali period poništenja, dovoljno je da pošaljete obaveštenje o ostvarivanju prava na opoziv pre isteka perioda opoziva.

Posledice opoziva

Ako se povuče iz ovog ugovora, stavili smo sve isplate koje smo dobili od vas, uključujući i troškove dostave (osim za dodatne troškove koji proizlaze iz činjenice da ste odabrali drugačiji način isporuke nego nudimo, najjeftiniji Standard ) u roku od četrnaest dana od datuma kada smo mi primili obaveštenje o oduzimanju ovog ugovora. Za takvu otplatu koristićemo iste načine plaćanja kao što ste koristili u originalnoj transakciji, osim ako ste se izričito dogovorili drugačije; u svakom slučaju nećete biti naplaćeni za ove naknade za otplatu.

Mi možemo odbiti otplatu dok ne dobijemo robu ili dok ne donesete dokaz da ste vratili robu, u zavisnosti od toga šta je ranije.

Robu nam morate vratiti odmah, a u svakom slučaju najkasnije četrnaest dana od dana kada ste nas obavijestili o otkazivanju ovog ugovora. Rok je ispunjen ako robu pošaljete prije isteka roka od četrnaest dana.

Snosite troškove povrata robe.

samo morate platiti za bilo umanjenu vrijednost robe ako je gubitak vrijednosti je zbog potrebno da se utvrdi prirodu, karakteristike i funkcioniranje roba rukovanja.

Gubitak vrijednosti nastaje, na primjer, kada roba nije pravilno zapakovana za povratnu pošiljku, kratki spoj ili prenaponski napon u električnim uređajima, oštećena kućišta ili čepovi i druga oštećenja robe.

Model povlačenje obrazac

(Ako želite otkazati ugovor, molimo popunite ovaj obrazac i pošaljite ga nazad.)

- An

Checkbox IT GmbH, Kronauer Str 88, 68753 Waghäusel, Njemačka, telefonski broj: 07254-4045434, e-adresa: info@checkboxit.de

- Ja / mi (*) ovim opozivamo ugovor koji smo zaključili ja / mi (*) o kupovini sljedeće robe (*) / pružanju sljedeće usluge (*)

- Naručeno (*) / primljeno (*)

- ime potrošača (potrošača)

- adresa potrošača (potrošača)

- Potpis potrošača (potrošača) (samo ako je obaviješten na papiru)

- datum

___________
(*) Obrišite po potrebi.