Garanti

For OpenSprinkler Produkter AC, ACE, DC, DCE, Latch og OSPi vi giver dig en garanti på 2 år fra køb. Denne garanti omfatter gratis udskiftning af enheden i tilfælde af beskadigelse eller funktionstab, hvis dette kan henføres til enheden. Vand-, brand- og overspændingsskader er udelukket.

For alle andre produkter gælder en 6-måneders garanti og selvfølgelig den lovpligtige 2-års garanti, medmindre andet er angivet.

Men hvis du sender et produkt inden for garantien, men enheden ikke er beskadiget og fungerer perfekt, opkræver vi en fast pris for test og returnering på 30 EUR.

For produkter, der er uden for garantiperioden, sender vi dig et skøn over reparationsomkostningerne.

Du får kun denne garanti for os OpenSprinklerButik købte produkter.