EU i porez na promet

Dragi kupci,

Budući da uvijek postoje neizvjesnosti kada se obračunava PDV, evo malog pregleda:

  1. Budući da imamo sjedište u Njemačkoj, sve narudžbe unutar Njemačke trenutno se obračunavaju s 19% PDV-a.
  2. Isporuke unutar EU (ali izvan Njemačke) su:
    a) izračunava se s 0% ako je naveden važeći porezni ID broj. Da biste to učinili, morate unijeti važeći identifikacijski broj poreza na promet (UstId) za adresu isporuke (regulacija obrnute naplate).
    b) izračunato bez važećeg identifikacijskog broja poreza na promet s PDV-om vaše zemlje (standardna stopa) (uredba o jedinstvenom mjestu).
  3. Za isporuke izvan EU, npr. Švicarske, naplaćuje se 0% PDV-a. Međutim, carina će vam tada naplatiti i naplatiti porez na uvoznu prodaju.
  4. Općenito se kao osnova koristi adresa za dostavu, a ne adresa za naplatu.