poništenje

Pravo povlačenja za potrošače

(Potrošač je svaka fizička osoba koja sklopi pravni posao u svrhe koje se ne mogu pripisati ni njegovoj komercijalnoj, niti samostalnoj profesionalnoj djelatnosti.)

poništenje

povlačenje

Imate pravo povući u roku od četrnaest dana bez dodatnog objašnjenja ovog ugovora.

Rok otkazivanja je četrnaest dana od dana

  • u kojem ste vi ili treća osoba koju ste nazvali, a koja nije prijevoznik, ili je preuzela robu, pod uvjetom da ste naručili jednu ili više roba jednim narudžbom i one će se ili će biti isporučene jednoliko, ili
  • u kojem ste vi ili treća osoba koju ste nazvali, a koja nije prijevoznik, zadnja roba imala ili je uzela u posjed, pod uvjetom da ste u jednoj narudžbi naručili nekoliko roba i ona se dostavljaju odvojeno, ili
  • ako ste vi ili treća osoba koju ste nazvali, osim prijevoznika, imali ili stekli zadnju djelomičnu pošiljku ili zadnji komad, pod uvjetom da ste naručili robu koja se isporučuje u više serija ili komada, ili
  • ako vi ili treća osoba koju ste nazvali, osim prijevoznika, imate ili steknete prvo dobro, pod uvjetom da imate ugovor o redovnoj isporuci robe na određeno vrijeme.

Da biste iskoristili svoje pravo povlačenja, morate nas kontaktirati (Checkbox IT GmbH, Kronauer Str. 88, 68753 Waghäusel, DE:DE-BW, telefonski broj: 07254-4045434, adresa e-pošte: info@checkboxit.de) putem jasne izjave (npr. pismo poslano poštom, e- poštom ) o vašoj odluci o povlačenju iz ovog ugovora. Za to možete koristiti priloženi uzorak obrasca za opoziv, ali to nije obavezno.

Kako bi zadovoljili rok za povlačenje, dovoljno je da posaljete svoju komunikaciju koja se odnosi na pravo na povlačenje pred karence.

Učinci povlačenja

Ako odustanete od ovog Ugovora, odabrali smo sva plaćanja koja smo primili od vas, uključujući troškove dostave (osim dodatnih troškova koji proizlaze iz odabira drugačijeg načina isporuke od najpovoljnije standardne dostave koju nudimo) trebate odmah otplatiti i najkasnije u roku od četrnaest dana od dana kada nas je stigla obavijest o vašem opozivu ovog ugovora. Za ovu otplatu koristimo ista sredstva plaćanja koja ste koristili u izvornoj transakciji, osim ako se s vama ne dogovorimo drugačije; Ni u kojem slučaju vam se neće naplaćivati ​​naknade za otplatu.

Možemo odbiti otplatu dok ne dobijemo robu ili dok ne dokažete da ste vratili robu, ovisno o tome što je ranije.

Morate nam vratiti robu odmah, a u svakom slučaju najkasnije četrnaest dana od dana kada ste nas obavijestili o otkazivanju ovog ugovora. Rok je ispunjen ako robu pošaljete prije isteka roka od četrnaest dana.

Trošite odmah troškove vraćanja robe.

Vi samo trebate platiti za bilo smanjenu vrijednost robe, gdje je gubitak vrijednosti je zbog nužan kako bi se utvrdila priroda, obilježja i funkcioniranje oprema za rukovanje.

Model oblik povlačenja

(Ako želite otkazati ugovor, ispunite ovaj obrazac i poslati ga natrag.)

- An

Checkbox IT GmbH, Kronauer Str. 88, 68753 Waghäusel, DE:DE-BW, telefonski broj: 07254-4045434, e-mail adresa: info@checkboxit.de

- Ja / mi (*) ovim opozivam ugovor sklopljen ja / nas (*) za kupnju sljedeće robe (*) / pružanje sljedeće usluge (*)

- A do Ž na (*) / primio je u (*)

- Ime / potrošača (s)

- Adresa / potrošača (s)

- Potpis / potrošača (e) (samo uz poruku na papiru)

- datum

___________
(*) Izbrisati prema potrebi.