sąlygos

sąlygos

§ 1 galiojimas, terminų apibrėžimas

(1) Checkbox IT GmbH, Kronauer Str. 88, 68753 Waghäusel, Vokietija (toliau: "mes" arba "OpenSprinklerParduotuvė") veikia svetainėje https://opensprinklershop.de yra internetinė prekių ir paslaugų parduotuvė. Toliau pateiktos bendrosios sąlygos taikomos visoms paslaugoms tarp mūsų ir mūsų klientų (toliau: „klientas“ arba „jūs“) užsakymo metu galiojusia versija, nebent būtų aiškiai susitarta kitaip.

(2) „Vartotojas“, kaip apibrėžta šiose sąlygose, yra bet kuris fizinis asmuo, sudarantis teisinį sandorį tikslais, kurie paprastai nėra nei komerciniai, nei savarankiški. „Verslininkas“ yra fizinis ar juridinis asmuo arba teisinė bendrija, kuri, sudarydama teisinį sandorį, veikia vykdydama savo komercinę ar savarankišką profesinę veiklą, pagal kurią teisinė partnerystė yra partnerystė, turinti galimybę įgyti teises ir prisiimti įsipareigojimus .

§ 2 Sutarčių sudarymas, sutarties teksto saugojimas

(1) Šios sutarties sudarymo taisyklės taikomos mūsų internetinėje parduotuvėje adresu https://opensprinklershop.de.

(2) Mūsų produktų pristatymai internete nėra privalomi ir nėra privalomas pasiūlymas sudaryti sutartį.

(3) Gavus užsakymą mūsų internetinėje parduotuvėje, galioja šios taisyklės: Klientas pateikia privalomą sutarties pasiūlymą, sėkmingai atlikdamas užsakymo procedūrą, numatytą mūsų internetinėje parduotuvėje. Užsakymas atliekamas šiais veiksmais:

  1. Norimų prekių pasirinkimas, pasirinkta (-os) paslauga (-os),
  2. Pridėkite produktų spustelėdami atitinkamą mygtuką (pvz., „Pirkinių krepšelyje“, „Pirkinių krepšyje“ ar panašiai),
  3. Patikrinę pirkinių krepšelio informaciją,
  4. Užsakymo apžvalgos iškvietimas spustelėjus atitinkamą mygtuką (pvz., „Tęsti mokėjimą“, „Tęsti mokėjimą“, „Norėdami užsisakyti apžvalgą“ ar panašiai),
  5. Įvesti / patikrinti adresą ir kontaktinius duomenis, pasirinkti mokėjimo būdą, patvirtinti sąlygas ir atšaukimo politiką,
  6. Jeigu sutarta prekių kokybė nukrypsta nuo įprastų kokybės ir naudojimo reikalavimų, neigiamo kokybės susitarimo patvirtinimas,
  7. Užpildykite užsakymą spustelėdami mygtuką „Pirkti dabar“. Tai reiškia jūsų privalomą užsakymą.
  8. Sutartis sudaroma gavus užsakymo patvirtinimą iš mūsų nurodytu el. Pašto adresu per tris darbo dienas.

(4) Jei sutartis sudaroma, ji pridedama Checkbox IT GmbH, Kronauer Str. 88, 68753 Waghäusel, Vokietija.

(5) Prieš užsakant sutarties duomenis galima atsispausdinti arba išsaugoti elektroniniu būdu naudojant naršyklės spausdinimo funkciją. Užsakymas apdorojamas ir perduodama visa reikalinga informacija, susijusi su sutarties sudarymu, ypač užsakymo duomenys, sąlygos ir atšaukimo politika, el. Paštu po to, kai pateiksite užsakymą, iš dalies automatiškai. Pasibaigus sutarčiai, sutarties teksto neišsaugome.

(6) Įvesties klaidas galima ištaisyti naudojant įprastas klaviatūros, pelės ir naršyklės funkcijas (pvz., Naršyklės mygtuką »atgal“). Jas taip pat galima ištaisyti prieš laiką atšaukus užsakymo procesą, uždarius naršyklės langą ir pakartojant procesą.

(7) Užsakymo apdorojimas ir visos informacijos, reikalingos sudarant sutartį, perdavimas iš dalies yra automatizuotas el. Paštu. Todėl turite įsitikinti, kad el. Pašto adresas, kurį išsaugojote pas mus, yra teisingas, kad el. Laiškų gavimas yra techniškai užtikrintas ir, ypač, tam netrukdo šlamšto filtrai.

§ 3 Sutarties dalykas ir esminės produktų savybės

(1) Mūsų internetinės parduotuvės tema yra:

  1. Prekių pardavimas. Konkrečias siūlomas prekes galite rasti mūsų straipsnių puslapiuose.
  2. Paslaugų teikimas. Konkrečias siūlomas paslaugas galite rasti mūsų straipsnių puslapiuose.

(2) Pagrindines prekių ir paslaugų savybes galima rasti prekės aprašyme. Jei sutarta prekių kokybė nukrypsta nuo įprastų kokybės ir naudojimo reikalavimų, tai bus aiškiai nurodyta prekės aprašyme (neigiamos kokybės sutartyje). Tiek, kiek klientas davė aiškų sutikimą dėl neigiamo kokybės nukrypimo, tai apibrėžia sutarties dalyką.

§ 4 kainos, siuntimo išlaidos ir pristatymas

(1) Atitinkamuose pasiūlymuose nurodytos kainos ir siuntimo išlaidos yra bendros kainos ir apima visas kainų sudedamąsias dalis, įskaitant visus taikomus mokesčius.

(2) Atitinkama pirkimo kaina turi būti sumokėta prieš pristatant produktą (išankstinis apmokėjimas), nebent mes aiškiai siūlome pirkti sąskaitoje. Jums prieinami mokėjimo būdai rodomi internetinėje parduotuvėje arba atitinkamame pasiūlyme pagal atitinkamai pažymėtą mygtuką. Jei atskiriems mokėjimo būdams nenurodyta kitaip, mokėjimo prašymai turi būti sumokėti nedelsiant.

(3) Be nurodytų kainų, už produktų pristatymą gali būti taikomos siuntimo išlaidos, jei atitinkamas straipsnis nėra pristatomas kaip nemokamas pristatymas. Siuntimo išlaidos bus aiškiai nurodytos pasiūlymuose, galbūt pirkinių krepšelio sistemoje ir užsakymų apžvalgoje.

(4) Jei produkto aprašyme nėra aiškiai nurodyta kitaip, visi siūlomi produktai yra paruošti nedelsiant išsiųsti (pristatymo laikas: 1-3 darbo dienos, jei yra sandėlyje, 7 darbo dienos po pristatymo, gavus apmokėjimą).

(5) Galioja šie pristatymo zonos apribojimai: Pristatymai vykdomi į šias šalis: Andora, Belgija, Bulgarija, Vokietija, Danija, Estija, Suomija, Prancūzija, Graikija, Airija, Izraelis, Italija, Kroatija, Latvija, Lichtenšteinas, Lietuva, Liuksemburgas, Malta, Marokas, Monakas, Nyderlandai, Norvegija, Lenkija, Portugalija, Rumunija, San Marinas, Saudo Arabija, Švedija, Šveicarija, Slovakija, Slovėnija, Ispanija, Čekija, Tunisas, Turkija, Vengrija, Vatikanas, Jungtinė Karalystė, Kipras , Egiptas, Austrija.

§ 5 teisė pasilikti, nuosavybės teisė

(1) Teisę į sulaikymą galite įgyvendinti tik tuo atveju, jei ji susijusi su reikalavimais iš tų pačių sutartinių santykių.

(2) Prekės lieka mūsų nuosavybe, kol bus visiškai sumokėta pirkimo kaina.

§ 6 teisė atsisakyti sutarties

Kaip vartotojas turite teisę atsisakyti sutarties. Tai priklauso nuo mūsų atšaukimas.

§ 7 atsakomybė

(1) Atsižvelgiant į šias išimtis, mūsų atsakomybė už sutartinių įsipareigojimų pažeidimus ir deliktinius veiksmus apsiriboja tyčia ar dideliu aplaidumu.

(2) Mes turime neribotą atsakomybę už lengvą aplaidumą sužalojus gyvybę, galūnes, sveikatą ar pažeidus esminę sutartinę prievolę. Jei įsipareigojimų nevykdome dėl nedidelio aplaidumo, jei paslauga tapo neįmanoma arba pažeidėme esminę sutartinę prievolę, atsakomybė už jai priskirtiną turtinę ir turtinę žalą tenka numatoma žala, būdinga sutarčiai ribotas. Esminė sutartinė prievolė yra ta, kurios įvykdymas visų pirma įgalina tinkamai įvykdyti sutartį, kurios pažeidimas kelia pavojų sutarties tikslo įgyvendinimui ir kurio laikymusi galite reguliariai pasikliauti. Tai visų pirma apima mūsų pareigą veikti ir vykdyti sutartyje numatytą paslaugą, aprašytą 3 straipsnyje.

§ 8 sutarties kalba

Kadangi sutartine kalba bus galima naudotis tik vokiečių kalba.

§ 9 Garantija / klientų aptarnavimas

(1) Garantija grindžiama įstatymų nuostatomis.

(2) Verslininkų atveju pristatytų prekių garantinis laikotarpis yra 12 mėnesių.

(3) Kaip vartotojas, jūsų prašoma nedelsiant, įvykdžius sutartį, patikrinti, ar prekės / skaitmeninės prekės ar teikiamos paslaugos yra pilnos, ar nėra akivaizdžių trūkumų, ar transporto pažeidimų, ir kuo skubiau pranešti mums ir ekspeditoriui apie visus skundus. Jei to nepadarysite, tai, žinoma, neturės įtakos įstatymų nustatytoms garantijos pretenzijoms.

(4) Mūsų klientų aptarnavimo tarnyba dėl klausimų, skundų ir prieštaravimų kreipiasi į info@opensprinklershop.de arba https://opensprinklergalima rasti shop.de/support.

§ 10 baigiamosios nuostatos / ginčų sprendimas

(1) Taikomi Vokietijos įstatymai. Vartotojams šis teisės pasirinkimas galioja tik tiek, kiek tai nepanaikina apsaugos, kurią suteikia privalomosios valstybės, kurioje yra vartotojo nuolatinė gyvenamoji vieta, įstatymo nuostatos (palankumo principas).

(2) JT pardavimo konvencijos nuostatos aiškiai netaikomos.

(3) Jei klientas yra prekybininkas, viešosios teisės juridinis asmuo arba specialus viešosios teisės fondas, visų ginčų, kylančių iš sutartinių santykių tarp kliento ir teikėjo, jurisdikcijos vieta yra paslaugų teikėjo buveinė.

(4)