atšaukimas

Vartotojų teisė atsisakyti sutarties

(Vartotojas yra fizinis asmuo, kuris sudaro teisėtą sandorį tikslais, kurių negalima priskirti nei jo komercinei, nei savarankiškai profesinei veiklai.)

atšaukimas

atšaukimas

Jūs turite teisę atsisakyti per keturiolika dienų nenurodydamas priežasties šią sutartį.

Atšaukimo laikotarpis yra keturiolika dienų nuo dienos

  • prekes, kurias jūs ar jūsų įvardyta trečioji šalis, kuri nėra vežėjas, paėmėte ar perėmėte prekes, jei užsakėte vieną ar daugiau prekių kaip vienodo užsakymo dalį ir jos yra arba bus pristatytos vienodai, arba
  • kurioje jūs arba jūsų įvardyta trečioji šalis, kuri nėra vežėjas, turite arba perėmėte paskutines prekes, jei užsakėte kelias prekes kaip vieną užsakymą ir jos pristatomos atskirai, arba
  • kurioje jūs arba jūsų įvardyta trečioji šalis, kuri nėra vežėjas, perėmė arba užvaldė paskutinę dalinę siuntą arba paskutinę prekę, su sąlyga, kad užsisakėte prekių, kurios pristatomos keliomis dalimis ar gabalais, arba
  • ant kurio jūs ar jūsų įvardyta trečioji šalis, kuri nėra vežėjas, turite arba perėmėte pirmąsias prekes, jei jūs sudarėte reguliaraus prekių pristatymo per nustatytą laikotarpį sutartį.

Pasinaudodami savo teisėmis, jūs turite (Checkbox IT GmbH, Kronauer Str. 88, 68753 Waghäusel, DE:DE-BW, telefono numeris: 07254-4045434, el. pašto adresas: info@checkboxit.de) aiškiu pareiškimu (pvz., laišku, išsiųstu paštu, el. paštu ) apie savo sprendimą atsisakyti šios sutarties. Tam galite naudoti pridėtą atšaukimo formos pavyzdį, tačiau tai nėra privaloma.

Siekiant patenkinti atsisakymo termino, pakanka, kad jūs nusiųstumėte pranešimą apie sutarties atsisakymo teisę, prieš atsisakymo laikotarpiu.

Sutarties atsisakymo pasekmės

Wenn Sie diesen Vertrag broadrufen, haben wir Ihnen alle Zahlungen, die wir von Ihnen erhalten haben, einschließlich der Lieferkosten (mit Ausnahme der zusätzlichen Kosten, die sich daraus ergeben, dass Sie eine andere Art der Liefernotentente et al die die von wer von der Weigen und Weigen). haben), unverzüglich und spätestens binnen vierzehn Tagen ab dem Tag zurückzuzahlen, dem die Mitteilung über Ihren Widerruf miršta Vertrags bei uns eingegangen ist. Für diese Rückzahlung verwenden wir dasselbe Zahlungsmittel, das Sie bei der ursprünglichen Transaktion eingesetzt haben, es sei denn, mit Ihnen wurde ausdrücklich etwas anderes vereinbart; in keinem Fall werden Ihnen wegen dieser Rückzahlung Entgelte berechnet.

Mes galime atsisakyti grąžinti pinigus, kol mes negauname prekių atgal, arba kol nepateiksite įrodymų, kad grąžinsite prekes, priklausomai nuo to, kas įvyks anksčiau.

Jūs turite grąžinti prekes mums nedelsiant ir bet kuriuo atveju ne vėliau kaip per keturiolika dienų nuo dienos, kurią jūs mus informavote apie šios sutarties nutraukimą. Galutinis terminas laikomasi, jei prekes išsiųsite nepasibaigus keturiolikos dienų laikotarpiui.

Jūs prisiimsite neatidėliotinas prekių grąžinimo išlaidas.

Jums tik reikia mokėti už sumažėjusią prekių vertę, kai vertė praradimas yra dėl to būtina įsitikinti, pobūdį, savybes ir veikimo prekių gabenimui.

Pavyzdinę sutarties atsisakymo formą

(Jei norite nutraukti sutartį, prašome užpildyti šią formą ir atsiųsti ją atgal.)

- An

Checkbox IT GmbH, Kronauer Str. 88, 68753 Waghäusel, DE:DE-BW, telefono numeris: 07254-4045434, el. pašto adresas: info@checkboxit.de

- Aš / mes (*) atšaukiame mano / mūsų (*) sudarytą sutartį dėl šių prekių pirkimo (*) / šios paslaugos teikimo (*)

- Užsakytos (*) / gautos (*)

- Pavadinimas / vartotojų (-ai)

- Adresas / Vartotojo (-ų)

- Parašas / vartotojas (-ai) (tik su pranešimu ant popieriaus)

- data

___________
(*) Išbraukti, kas nereikalinga.