Garantija

Mēs piešķiram OpenSprinkler produktiem AC, ACE, DC, DCE, Latch un OSPi 2 gadu garantiju no iegādes. Šī garantija ietver ierīces bezmaksas nomaiņu bojājuma vai funkcijas zaudēšanas gadījumā, ja to var attiecināt uz ierīci. Ūdens, uguns un pārsprieguma bojājumi nav iekļauti.

Visiem pārējiem produktiem tiek piemērota 6 mēnešu garantija un, protams, likumā noteiktā 2 gadu garantija, ja vien nav norādīts citādi.

Tomēr, ja garantijas ietvaros iesūtīsit produktu, bet ierīce nav bojāta un darbojas nevainojami, mēs par testēšanu un atgriešanu iekasēsim vienotu likmi 30 EUR apmērā.

Produktiem, kas ir ārpus garantijas perioda, mēs jums nosūtīsim remonta izmaksu tāmi.

Šo garantiju jūs saņemsiet tikai par produktiem, kas nopirkti no mums OpenSprinklerShop.