Nosacījumi

Patērētāju atteikuma tiesības

(Patērētājs ir jebkura fiziska persona, kas slēdz likumīgu darījumu mērķiem, kurus nevar attiecināt ne uz viņa komercdarbību, ne uz viņa patstāvīgo profesionālo darbību.)

Nosacījumi

Atteikuma tiesības

Jums ir tiesības atsaukt četrpadsmit dienu laikā, nenorādot iemeslu šo līgumu.

Atcelšanas periods ir četrpadsmit dienas no dienas

  • kurā jūs vai jūsu nosauktā trešā persona, kas nav pārvadātājs, ir pārņēmusi preces savā īpašumā, ja vien pasūtījāt vienu vai vairākas preces vienota pasūtījuma ietvaros un tās tiek vai tiks piegādātas vienādi, vai
  • kurā jūs vai jūsu nosauktā trešā persona, kas nav pārvadātājs, esat ieguvusi vai pārņēmusi pēdējās preces, ja vien jūs esat pasūtījis vairākas preces viena pasūtījuma ietvaros un tās tiek piegādātas atsevišķi, vai
  • kurā jūs vai jūsu nosauktā trešā persona, kas nav pārvadātājs, esat ieguvis vai pārņēmis pēdējo daļējo sūtījumu vai pēdējo sūtījumu, ja esat pasūtījis preces, kas tiek piegādātas vairākos daļējos sūtījumos vai gabalos, vai
  • uz kuru jūs vai jūsu nosauktā trešā persona, kas nav pārvadātājs, esat ieņēmis vai pārņēmis pirmās preces, ar nosacījumu, ka esat noslēdzis līgumu par regulāru preču piegādi noteiktā laika posmā.

Lai izmantotu atteikuma tiesības, jums ir jānosūta skaidra deklarācija mums (Checkbox IT GmbH, Kronauer Str. 88, 68753 Waghäusel, Vācija, tālruņa numurs: 07254-4045434, e-pasta adrese: info@checkboxit.de), izmantojot skaidru deklarāciju (piemēram, ar Pa pastu nosūtīta vēstule, e-pasts) par jūsu lēmumu atteikties no šī līguma. Šim nolūkam varat izmantot pievienoto atteikuma veidlapas paraugu, taču tas nav obligāti.

Lai atteikuma termiņš būtu ievērots, pietiek, ka jums nosūtīt savu paziņojumu par atteikuma tiesības pirms izdalīšanās perioda.

Atteikuma sekas

Wenn Sie diesen Vertrag broadrufen, haben wir Ihnen alle Zahlungen, die wir von Ihnen erhalten haben, einschließlich der Lieferkosten (mit Ausnahme der zusätzlichen Kosten, die sich daraus ergeben, dass Sie eine and andere Art der Lieferhiententententenste etten und die von und von von Ehnen und der Wärtsleben). haben), unverzüglich und spätestens binnen vierzehn Tagen ab dem Tag zurückzuzahlen, dem die Mitteilung über Ihren Widerruf nomirst Vertrags bei uns eingegangen ist. Für diese Rückzahlung verwenden wir dasselbe Zahlungsmittel, das Sie bei der ursprünglichen Transaktion eingesetzt haben, es sei denn, mit Ihnen wurde ausdrücklich etwas anderes vereinbart; in keinem Fall werden Ihnen wegen dieser Rückzahlung Entgelte berechnet.

Mēs varam atteikties atmaksāt, līdz mēs esam saņēmuši preces atpakaļ vai līdz brīdim, kad esat iesniedzis pierādījumu, ka esat preces atgriezis, atkarībā no tā, kurš datums ir agrāk.

Jums preces ir jāatdod mums nekavējoties un katrā ziņā ne vēlāk kā četrpadsmit dienu laikā no dienas, kad jūs mūs informējat par šī līguma atcelšanu. Termiņš tiek ievērots, ja preces nosūtāt pirms četrpadsmit dienu termiņa beigām.

Jūs sedzat preču atgriešanas izmaksas.

Jums tikai nepieciešams maksāt par vērtības samazināšanos preces, kur vērtība zaudējums ir saistīts ar nepieciešams, lai noskaidrotu veidu, īpašības un darbību, preču pārkraušanas.

Vērtības zudums rodas, piemēram, ja preces nav pareizi iesaiņotas atpakaļnosūtīšanai, īssavienojums vai pārspriegums elektriskajās ierīcēs, bojāti korpusi vai kontaktdakšas un citi preču bojājumi.

Atteikuma veidlapas paraugs

(Ja vēlaties atcelt līgumu, lūdzu, aizpildiet šo veidlapu un nosūtiet to atpakaļ.)

-

Checkbox IT GmbH, Kronauer Str. 88, 68753 Waghäusel, Vācija, tālruņa numurs: 07254-4045434, e-pasta adrese: info@checkboxit.de

- Es / mēs (*) ar šo atsaucu līgumu, kuru esmu noslēdzis es / mēs (*) par šādu preču iegādi (*) / šāda pakalpojuma sniegšanu (*)

- Pasūtīts (*) / saņemts (*)

- patērētāja (-u) vārds

- patērētāja (-u) adrese

- Patērētāja (-u) paraksts (tikai tad, ja tas ir paziņots papīra formātā)

- datums

___________
(*) Svītrot pēc vajadzības.