Villkor för tjänsten

termer

§ 1 giltighet, definitioner av termer

(1) Checkbox IT GmbH, Kronauer Str. 88, 68753 Waghäusel, Tyskland (nedan: "vi" eller "OpenSprinklerShop") fungerar under webbplatsen https://opensprinklershop.de är en onlinebutik för varor och tjänster. Följande allmänna villkor gäller för alla tjänster mellan oss och våra kunder (nedan: "kund" eller "du") i den version som gäller vid beställningstillfället, om inte annat uttryckligen överenskommits.

(2) "Konsument" med avseende på dessa villkor är alla fysiska personer som ingår en juridisk transaktion för syften som huvudsakligen varken är deras kommersiella eller deras oberoende yrkesverksamhet kan tillskrivas. "Företagare" avser en fysisk eller juridisk person eller partnerskap som kan genomföra en juridisk transaktion för att bedriva sin kommersiella eller oberoende yrkesverksamhet, varvid ett juridiskt partnerskap är ett partnerskap med förmågan att förvärva rättigheter och skulder ,

§ 2 slutande av kontrakten, lagring av kontraktstexten

(1) Följande bestämmelser om ingående av avtal gäller för beställningar via vår onlinebutik på https://opensprinklershop.de.

(2) Våra produktpresentationer på internet är icke-bindande och inte ett bindande erbjudande att ingå ett kontrakt.

(3) Vid mottagande av en beställning i vår onlinebutik gäller följande regler: Kunden gör ett bindande kontraktstjänst genom att lyckas genomföra beställningsproceduren som anges i vår onlinebutik. Beställningen görs i följande steg:

  1. Val av önskade varor, valda tjänster,
  2. Lägg till produkterna genom att klicka på motsvarande knapp (t.ex. "Lägg till i varukorgen", "I shoppingkassan" eller liknande),
  3. Kontrollera detaljerna i kundvagnen,
  4. Hämta orderöversikten genom att klicka på motsvarande knapp (t.ex. "Fortsätt till kassan", "Fortsätt att betala", "För att beställa översikt" eller liknande),
  5. Inmatning / verifiering av adress och kontaktuppgifter, val av betalningsmetod, bekräftelse av villkor och avbokningspolicy,
  6. Om den överenskomna kvaliteten på varorna avviker från deras vanliga kvalitets- och användningskrav, bekräftas ett negativt kvalitetsavtal,
  7. Slutför beställningen genom att trycka på knappen "köp nu". Detta representerar din bindande beställning.
  8. Kontraktet ingås genom att skicka en orderbekräftelse från oss inom tre arbetsdagar till den angivna e-postadressen.

(4) Vid ingående av avtalet träder i Checkbox IT GmbH, Kronauer Str. 88, 68753 Waghäusel, Tyskland.

(5) Innan du beställer kan kontraktsinformationen skrivas ut eller sparas elektroniskt med webbläsarens utskriftsfunktion. Behandlingen av beställningen och överföringen av all information som krävs i samband med avtalets ingående, särskilt orderdata, GTC och avbokningspolicyn, sker via e-post efter att beställningen har utlösts, delvis automatiserad. Vi sparar inte kontraktet efter avtalets slut.

(6) Inmatningsfel kan korrigeras med de vanliga tangentbords-, mus- och webbläsarfunktionerna (t.ex. »bakåtknapp« i webbläsaren). Du kan också korrigera detta genom att avbryta beställningsprocessen tidigt, stänga webbläsarfönstret och upprepa processen.

(7) Behandlingen av beställningen och överföringen av all information som krävs i samband med avtalets ingående sker delvis med automatiserade medel via e-post. Du måste därför se till att den e-postadress du anger oss är korrekt, att mottagandet av e-postmeddelanden är tekniskt säkerställt och särskilt att inga SPAM-filter förhindrar detta.

§ 3 föremål för kontraktet och produktens väsentliga egenskaper

(1) Ämnet för vår onlinebutik är:

  1. Försäljning av varor. De konkreta varorna som erbjuds finns på våra artikelsidor.
  2. Tillhandahållande av tjänster. Du hittar de specifika tjänster som erbjuds på våra artikelsidor.

(2) Huvuddragen för varorna och tjänsterna finns i artikelbeskrivningen. Om den överenskomna kvaliteten på varorna avviker från deras vanliga kvalitets- och användningskrav, kommer detta uttryckligen att påpekas i artikelbeskrivningen (negativt kvalitetsavtal). I den mån kunden har gett sitt uttryckliga samtycke till den negativa kvalitetsavvikelsen, definierar detta föremålet för kontraktet.

§ 4 priser, frakt och leverans

(1) Priserna i respektive erbjudande samt fraktkostnader är totala priser och inkluderar alla priskomponenter inklusive alla tillämpliga skatter.

(2) respektive inköpspris ska betalas före leveransen av produkten (förskottsbetalning), såvida vi inte uttryckligen erbjuder köp på konto. De tillgängliga betalningsmetoderna visas under en motsvarande knapp i online-butiken eller i respektive erbjudande. Om inget annat anges i de enskilda betalningsmetoderna förfaller betalningsrättigheterna för omedelbar betalning.

(3) Förutom de angivna priserna kan fraktkostnader gälla för leverans av produkter, såvida inte respektive artikel visas som fri frakt. Fraktkostnaderna meddelas tydligt till dig om erbjudandena, om tillämpligt i kundvagnssystemet och i orderöversikten.

(4) Om inte annat tydligt anges i produktbeskrivningen är alla erbjudna produkter redo för omedelbar leverans (leveranstid: 1-3 arbetsdagar vid lager, 7 arbetsdagar för efterleverans efter mottagande av betalning).

(5) Följande leveransområdesbegränsningar gäller: Leveranser sker till följande länder: Andorra, Belgien, Bulgarien, Tyskland, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Grekland, Irland, Israel, Italien, Kroatien, Lettland, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Malta, Marocko, Monaco, Nederländerna, Norge, Polen, Portugal, Rumänien, San Marino, Saudiarabien, Sverige, Schweiz, Slovakien, Slovenien, Spanien, Tjeckien, Tunisien, Turkiet, Ungern, Vatikanstaten, Storbritannien, Cypern , Egypten, Österrike.

§ 5 behållning, behållning av titel

(1) En rätt till kvarhållande kan endast utövas om den gäller krav från samma avtalsförhållande.

(2) Varorna förblir vår egendom tills full betalning av inköpspriset.

§ 6 Återtag

Som konsument har du ångerrätt. Detta beror på vårt avbokning.

§ 7 ansvar

(1) Med förbehåll för följande undantag är vårt ansvar för överträdelser av kontrakt eller skadestånd begränsat till avsiktlig fel eller grov vårdslöshet.

(2) Vi ansvarar för lätt vårdslöshet vid skada på liv, lemmar, hälsa eller brott mot en avtalsenlig skyldighet obegränsad. Om vi ​​är i brist på vårdslöshet, om prestationen har blivit omöjlig eller om vi har åsidosatt en avtalsenlig skyldighet, ligger ansvaret för egendomsskador och ekonomiska förluster till följd av detta kontraktstypisk förutsägbar skada begränsad. En väsentlig avtalsenlig skyldighet är en vars uppfyllande möjliggör ett korrekt utförande av kontraktet i första hand, vars överträdelse äventyrar uppnåendet av syftet med kontraktet och om att du regelbundet kan lita på. Detta inkluderar särskilt vår skyldighet att agera och utförandet av den kontraktsskyldiga tjänsten, som beskrivs i § 3.

§ 8 kontraktsspråk

Kontraktsspråket är endast tyska.

§ 9 Garanti / kundtjänst

(1) Garantin regleras av lagen.

(2) När det gäller entreprenörer är garantiperioden för levererade varor 12 månader.

(3) Som konsument ombeds du att kontrollera föremålet / digitala varor eller den tillhandahållna tjänsten omedelbart efter fullgörandet av kontraktet för fullständighet, uppenbara brister och skador under transporten och att meddela oss och speditören om klagomål så snart som möjligt. Om du inte följer detta har detta naturligtvis ingen effekt på dina lagstadgade garantikrav.

(4) Vår kundtjänst för frågor, klagomål och invändningar finns på info@opensprinklershop.de eller https://opensprinklershop.de/support tillgänglig.

§ 10 slutbestämmelser / tvistlösning

(1) Tysk lag gäller. För konsumenter gäller detta val av lag endast i den utsträckning att detta inte tar bort det skydd som ges genom obligatoriska lagar i lagen om konsumentens vanliga hemvist (gynnsam princip).

(2) Bestämmelserna i FN: s försäljningskonvention gäller inte uttryckligen.

(3) Om kunden är en handlare, en juridisk person enligt offentlig lagstiftning eller en särskild fond enligt offentlig lagstiftning är domstolen för leverantören för alla tvister som uppstår till följd av avtalsförhållanden mellan kunden och leverantören.

(4)