Integritetspolicy

Integritetspolicy

Ansvarig för databehandling är:
Stefan Schmaltz
Kronauer Str.88
68753 Waghausel
Tyskland
info@opensprinklershop.de

Telefon: 07254-4045434

Vi är glada över ditt intresse för vår webbutik. Att skydda din integritet är mycket viktigt för oss. Nedan kommer vi att informera dig i detalj om hur dina uppgifter hanteras. Dina uppgifter kommer att behandlas på grundval av GDPR och i enlighet med § 96 (3) TKG.

1. Få åtkomst till data och värd

Du kan besöka vår webbplats utan att ge någon personlig information. Varje gång en webbplats öppnas sparar webbservern bara automatiskt en så kallad serverloggfil som t.ex. innehåller namnet på den begärda filen, din IP-adress, datum och tid för samtalet, mängden data överförd och den begärande leverantören (åtkomstdata) och dokumenterar samtalet. Dessa åtkomstdata utvärderas uteslutande i syfte att säkerställa problemfri drift av webbplatsen och förbättra vårt erbjudande. Detta tjänar till att skydda våra legitima intressen, som dominerar inom ramen för en avvägning av intressen, i en korrekt presentation av vårt erbjudande i enlighet med artikel 6 paragraf 1 S. 1 lit. f GDPR. All åtkomstinformation kommer att raderas senast sju dagar efter ditt besök på webbplatsen.

2. Databehandling för avtalsbehandling och för upprättande av kontakt

 Databehandling för avtalsbehandling

För avtalsbehandling (inklusive förfrågningar om och bearbetning av eventuella befintliga garanti- och underlåtenhetsanspråk samt eventuella lagstadgade uppdateringsskyldigheter) i enlighet med Artikel 6 Stycke 1 Mening 1 lit b GDPR, samlar vi in ​​personuppgifter om du tillhandahåller det till oss som en del av din Skicka din beställning frivilligt. Obligatoriska fält är markerade som sådana, eftersom vi i dessa fall behöver uppgifterna för att behandla avtalet och vi kan inte skicka beställningen utan att tillhandahålla den. Vilken data som samlas in framgår av respektive inmatningsformulär.

Ytterligare information om behandlingen av dina uppgifter, i synnerhet om överföringen till våra tjänsteleverantörer för beställnings-, betalnings- och frakthantering, finns i följande avsnitt i denna dataskyddsförklaring. Efter att avtalet har behandlats fullständigt, kommer dina uppgifter att begränsas för vidare behandling och kommer att raderas efter utgången av lagringstiderna enligt skatte- och affärslagstiftningen i enlighet med artikel 6 punkt 1 mening 1 lit 6 punkt 1 S. 1 lit. en GDPR eller så förbehåller vi oss rätten att använda data som går utöver detta, vilket är tillåtet enligt lag och som vi kommer att informera dig om i denna förklaring.

 konto

Om du har gett ditt samtycke till detta i enlighet med artikel 6 paragraf 1 S. 1 lit vår webbplats. Radering av ditt kundkonto är möjligt när som helst och kan göras antingen genom att skicka ett meddelande till kontaktalternativet som beskrivs i denna dataskyddsförklaring eller genom att använda en funktion som tillhandahålls för detta på kundkontot. Efter att du raderat ditt kundkonto kommer dina uppgifter att raderas om du inte uttryckligen har samtyckt till vidare användning av dina uppgifter i enlighet med artikel 6 paragraf 1 S. 1 lit som vi informerar dig om i denna förklaring.

 Återuppta kontakten

Som en del av kundkommunikationen samlar vi in ​​personuppgifter för att kunna behandla dina förfrågningar i enlighet med artikel 6 punkt 1 mening 1 bokstav b GDPR om du lämnar dem till oss när du kontaktar oss (t.ex. via kontaktformulär, livechattverktyg eller e-post). ) dela frivilligt. Obligatoriska fält är markerade som sådana eftersom vi i dessa fall absolut behöver uppgifterna för att behandla din kontakt. Vilken data som samlas in framgår av respektive inmatningsformulär. När din begäran har behandlats fullständigt kommer dina uppgifter att raderas om du inte uttryckligen har gett ditt samtycke till vidare användning av dina uppgifter i enlighet med Art som vi informerar dig om i detta uttalande.

3. Databehandling för avsändningsbehandling

För att fullgöra avtalet i enlighet med artikel 6, stycke 1, s. 1 lit. b GDPR, vidarebefordrar vi dina uppgifter till leverantören av transporttjänsten i uppdrag av leveransen, i den mån det är nödvändigt för leverans av de beställda varorna .

Detsamma gäller för överföring av data till våra tillverkare eller grossister i de fall de tar över frakten för oss (släpp sändningar). Dessa betraktas som leverantörer av frakttjänster i den mening som avses i denna dataskyddsdeklaration.

 Dataöverföring till leverantörer av frakttjänster i syfte att skicka meddelande

Om du har gett oss ditt uttryckliga samtycke till detta under eller efter din beställning, kommer vi att vidarebefordra din e-postadress och ditt telefonnummer till den valda frakttjänstleverantören på grundval av detta i enlighet med artikel 6 paragraf 1 S. 1 lit. Leverans kan kontakta dig för leveransavisering eller samordning.
Samtycket kan återkallas när som helst genom att skicka ett meddelande till kontaktalternativet som beskrivs i denna dataskyddsförklaring eller direkt till leverantören av frakttjänster på kontaktadressen nedan. Efter återkallelse kommer vi att radera de uppgifter som du har lämnat för detta ändamål, såvida du inte uttryckligen har samtyckt till ytterligare användning av dina uppgifter eller vi förbehåller oss rätten att använda data utöver detta som är tillåtet enligt lag och som vi kommer att informera dig om i detta deklaration.

DHL Paket GmbH
Strassenweg 10
53113 Bonn
Tyskland

4. Databehandling för betalningshantering

När vi behandlar betalningar i vår onlinebutik arbetar vi tillsammans med dessa partners: tekniska tjänsteleverantörer, kreditinstitut, betaltjänstleverantörer.

 Databehandling för transaktionsbearbetning

Beroende på vald betalningsmetod vidarebefordrar vi de uppgifter som är nödvändiga för att behandla betalningstransaktionen till våra tekniska tjänsteleverantörer som arbetar för oss i samband med orderhantering, eller till de beställda kreditinstituten eller till den valda betaltjänstleverantören, i den mån detta är nödvändigt för att behandla betalningen. Detta tjänar till att fullgöra avtalet i enlighet med artikel 6 paragraf 1 S. 1 lit. b GDPR. I vissa fall samlar betaltjänstleverantörerna in de uppgifter som krävs för att behandla betalningen själva, t.ex. på sin egen webbplats eller genom en teknisk integration i beställningsprocessen. Dataskyddsdeklarationen för respektive betaltjänstleverantör gäller i detta avseende.
Om du har några frågor om våra partners för betalningshantering och grunden för vårt samarbete med dem, använd kontaktalternativet som beskrivs i denna dataskyddsdeklaration.

 Databehandling i syfte att förhindra bedrägerier och optimera våra betalningsprocesser

Vid behov ger vi våra tjänsteleverantörer ytterligare data, som de använder tillsammans med de uppgifter som är nödvändiga för att behandla betalningen som våra kontraktsbehandlare i syfte att förebygga bedrägerier och optimera våra betalningsprocesser (t.ex. fakturering, bearbetning av omtvistade betalningar, support för redovisning). I enlighet med artikel 6, paragraf 1, s. 1 lit. f GDPR, tjänar detta till att skydda våra legitima intressen, som är dominerande i samband med en avvägning av intressen, i vårt skydd mot bedrägerier och effektiv betalningshantering.

 Identitets- och kreditvärdighetskontroll vid val av köp på konto via PayPal och Ratepay

Om du väljer betalningsmetoden för köp på konto (erbjuds via Ratepay GmbH, Franklinstraße 28-29, 10587 Berlin (nedan kallat Ratepay) och PayPal (Europe) S.à rl et Cie, SCA, 22-24 Boulevard Royal, 2449 Luxemburg ( nedan PayPal)), ber vi om ditt samtycke i enlighet med artikel 6, punkt 1, mening 1 lit. I Tyskland, för identitets- och kreditprövning Integritetspolicy för Ratepay nämnda kreditupplysningsföretag används. Ratepay använder den information som erhållits om den statistiska sannolikheten för utebliven betalning för ett balanserat beslut om upprättande, genomförande eller uppsägning av avtalsförhållandet. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke genom att skicka ett meddelande till kontaktalternativet som anges i denna dataskyddsförklaring. Som ett resultat av detta kanske vi inte längre kan erbjuda dig vissa betalningsalternativ. Ytterligare information om dataskydd hos PayPal finns Här.

5. Cookies och annan teknik

 allmän information

För att göra besök på vår webbplats attraktiv och möjliggöra användning av vissa funktioner använder vi tekniker inklusive så kallade cookies på olika sidor. Cookies är små textfiler som automatiskt sparas på din enhet. En del av kakorna vi använder raderas igen i slutet av webbläsarsessionen, dvs när du stänger din webbläsare (så kallade sessionscookies). Andra kakor finns kvar på din enhet och gör det möjligt för oss att känna igen din webbläsare nästa gång du besöker (ihållande cookies).

Skydd av integritet på slutenheter
När vi använder vårt onlineerbjudande använder vi teknologier som är absolut nödvändiga för att kunna tillhandahålla den uttryckligen efterfrågade telemediatjänsten. Lagring av information i din slutenhet eller åtkomst till information som redan finns lagrad i din slutenhet kräver inte ditt samtycke i detta avseende.

För funktioner som inte är absolut nödvändiga kräver lagring av information på din enhet eller tillgång till information som redan finns lagrad på din enhet ditt samtycke. Vi vill påpeka att om du inte ger ditt samtycke kan det hända att delar av webbplatsen inte är fullt användbara. Eventuellt samtycke du kan ha givit kommer att gälla tills du justerar eller återställer respektive inställningar i din enhet.

All nedströms databehandling med cookies och annan teknik

Vi använder tekniker som är absolut nödvändiga för användningen av vissa funktioner på vår webbplats (t.ex. kundvagnens funktion). Dessa tekniker samlar in och behandlar IP-adressen, tidpunkten för besöket, enhets- och webbläsarinformation och information om din användning av vår webbplats (t.ex. information om innehållet i kundvagnen). Inom ramen för en avvägning av intressen tjänar detta övervägande legitima intressen i en optimerad presentation av vårt erbjudande i enlighet med artikel 6 paragraf 1 S. 1 lit.

Dessutom använder vi teknologier för att uppfylla de juridiska skyldigheter som vi är föremål för (t.ex. för att kunna styrka samtycke till behandlingen av dina personuppgifter) samt för webbanalys och marknadsföring på nätet. Ytterligare information om detta, inklusive respektive rättslig grund för databehandling, finns i följande avsnitt av denna dataskyddsförklaring. Vi kan också använda tekniker som inte är individuellt listade i denna dataskyddsdeklaration. Du kan hitta mer information om dessa teknologier, inklusive respektive rättslig grund för databehandling, på Usercentrics-plattformen. Du kan göra detta genom att klicka på fingeravtrycksknappen i det nedre högra eller nedre vänstra hörnet på sidan.

Cookieinställningarna för din webbläsare finns under följande länkar: Microsoft Edge ™ / safari ™ / krom ™ / Firefox ™ / Opera ™

Om du har samtyckt till användningen av teknikerna i enlighet med artikel 6 punkt 1, mening 1 lit a GDPR, kan du när som helst återkalla ditt samtycke genom att skicka ett meddelande till kontaktalternativet som beskrivs i dataskyddsförklaringen. Alternativt kan du klicka på fingeravtrycksknappen i det nedre högra eller nedre vänstra hörnet på sidan. Om du inte accepterar cookies kan funktionaliteten på vår webbplats begränsas.

 Användning av Usercentrics samtyckeshanteringsplattform för att hantera samtycke

På vår hemsida ställer vi in Usercentrics Consent Management Platform ("Usercentrics") för att informera dig om cookies och andra tekniker som vi använder på vår webbplats, samt för att erhålla, hantera och dokumentera ditt lagstadgade samtycke till behandlingen av dina personuppgifter med dessa teknologier. Detta är nödvändigt i enlighet med artikel 6 paragraf 1 punkt 1 lit. Usercentrics är ett erbjudande från Usercentrics GmbH, Sendlinger Straße 7, 1 München, Tyskland, som behandlar dina uppgifter för vår räkning. När du besöker vår webbplats sparar Usersentrics webbserver en så kallad serverloggfil, som även innehåller din anonymiserade IP-adress, datum och tid för ditt besök, enhets- och webbläsarinformation samt information om ditt samtyckesbeteende. Dina uppgifter kommer att raderas efter tre år, såvida du inte uttryckligen har gett ditt samtycke till vidare användning av dina uppgifter i enlighet med artikel 7, punkt 80331, mening 6 lit. Vi kommer att informera dig i denna förklaring.

Våra tjänsteleverantörer finns och/eller använder servrar i följande länder för vilka Europeiska kommissionen har fastställt en adekvat nivå av dataskydd: USA.

Det finns ett beslut av Europeiska kommissionen om en lämplig nivå av dataskydd för USA som grund för överföringar från tredje land, förutsatt att respektive tjänsteleverantör är certifierad. En certifiering finns tillgänglig.

Med avvikelse från föregående stycke gäller följande för personuppgifter relaterade till Schweiz: Tills det schweiziska adekvathetsbeslutet för USA har utfärdats kommer dataöverföringen även fortsättningsvis att baseras på standarddataskyddsklausuler från Europeiska kommissionen.

 Information om tredjelandsöverföring (dataöverföring till tredjeländer)

Vi använder teknik från tjänsteleverantörer på vår webbplats vars huvudkontor och/eller serverplatser kan vara i tredjeländer utanför EU eller EES. Om det inte finns något beslut om lämplighet från EU-kommissionen för detta land måste en adekvat nivå av dataskydd säkerställas med andra lämpliga garantier.

Lämpliga garantier i form av avtalsmässigt överenskomna standardavtalsklausuler från EU-kommissionen eller bindande interna dataskyddsbestämmelser (Binding Corporate Rules) är i allmänhet möjliga, men kräver en förhandsgranskning av avtalsparterna om huruvida en adekvat skyddsnivå kan garanteras . Enligt EG-domstolens praxis kan det bli nödvändigt att vidta ytterligare skyddsåtgärder.

Vi har generellt gått med på de standardklausuler om dataskydd som utfärdats av EU-kommissionen med de teknikleverantörer vi använder som behandlar personuppgifter i ett tredjeland. Där det är möjligt kommer vi också överens om ytterligare skyddsåtgärder för att säkerställa att ett adekvat dataskydd garanteras i tredjeländer utan ett beslut om adekvathet.

Oavsett detta kan det hända att, trots alla avtalsenliga och tekniska åtgärder, nivån på dataskyddet i tredjelandet inte överensstämmer med EU:s. I dessa fall, om nödvändigt, som en del av cookie-samtycket, ber vi dig om ditt samtycke i enlighet med artikel 49 paragraf 1 lit a GDPR för överföring av dina personuppgifter till ett tredjeland.
Det finns en särskild risk att lokala myndigheter i tredjelandet ur ett europeiskt dataskyddsperspektiv inte får tillräckligt begränsade åtkomsträttigheter till dina personuppgifter, att vi som dataexportör eller du som registrerad inte märker detta och/ eller att du kanske inte har tillräckliga rättsmedel tillgängliga för dig för att förhindra detta och/eller vidta åtgärder mot sådan åtkomst.

Särskilt följande länder är för närvarande tredjeländer utan ett beslut om lämplighet från EU-kommissionen (exempellista):

 • Kina
 • Ryssland
 • Taiwan

Du kan ta reda på vilka tredje länder vi överför data till i dataskyddsinformationen för verktyget och/eller tjänsten vi använder för samtyckeshantering/Consent Manager Platform (CMP).

7. Användning av cookies och annan teknik

Om du har gett ditt samtycke till detta i enlighet med Artikel 6 Stycke 1 Klausul 1 Letter a GDPR, använder vi följande cookies och andra tredjepartsteknologier på vår webbplats. Efter avslutad användning av respektive teknologi av oss kommer de uppgifter som samlas in i detta sammanhang att raderas. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke med verkan för framtiden. Du kan hitta mer information om dina återkallningsalternativ i avsnittet "Cookies och annan teknik". För mer information, inklusive hur vi arbetar med varje leverantör, se respektive teknik. Om du har några frågor om leverantörerna och grunden för vårt samarbete med dem, använd kontaktalternativet som beskrivs i denna dataskyddsförklaring.

 Användning av Googles tjänster

Vi använder tekniken som presenteras nedan från Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland ("Google"). Den information som automatiskt samlas in av Googles teknologier om din användning av vår webbplats överförs vanligtvis till en server på Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA och lagras där. Om inte annat anges för de enskilda teknikerna, utförs databehandling på basis av ett avtal som ingåtts för respektive teknik mellan de gemensamt ansvariga i enlighet med artikel 26 GDPR. Mer information om databehandling av Google finns i Dataskyddsinformation från Google.

Våra tjänsteleverantörer finns och/eller använder servrar i länder utanför EU och EES för vilka EU-kommissionen har bestämt en adekvat dataskyddsnivå genom beslut.

Våra tjänsteleverantörer finns och/eller använder servrar i länder utanför EU och EES. Det finns inget beslut om lämplighet från Europeiska kommissionen för dessa länder. Vårt samarbete med dig bygger på standardklausuler om dataskydd från Europeiska kommissionen.

 Google Analytics

I syfte att analysera webbplatsen samlar och lagrar Google Analytics automatiskt data (IP-adress, besökstid, enhets- och webbläsarinformation samt information om din användning av vår webbplats), från vilken användningsprofiler skapas med hjälp av pseudonymer. Cookies kan användas. Om du besöker vår webbplats från EU kommer din IP-adress att lagras på en server som finns i EU för att härleda platsdata och kommer sedan att raderas omedelbart innan trafiken vidarebefordras till andra Google-servrar för bearbetning. Databehandlingen sker på basis av ett avtal om orderhantering av Google.

För optimerad marknadsföring av vår webbplats har vi Datadelningsinställningar för "Googles produkter och tjänster" aktiveras. På så sätt kan Google komma åt den data som samlas in och bearbetas av Google Analytics och sedan använda den för att förbättra Googles tjänster. Datautlämnandet till Google i samband med dessa datautsläppsinställningar sker på grundval av ett ytterligare avtal mellan de ansvariga. Vi har inget inflytande på den efterföljande databehandlingen av Google.

Vi använder även tilläggsfunktionen Google Analytics för att skapa och utföra tester Google Optimera.

För webbanalys och reklamändamål använder tilläggsfunktionen i Google Analytics den sk. DoubleClick-cookie gör det möjligt för din webbläsare att kännas igen när du besöker andra webbplatser. Google kommer att använda denna information för att sammanställa rapporter om webbplatsaktivitet och för att tillhandahålla andra tjänster relaterade till webbplatsaktivitet.

 Google-annonser

För webbplatsanalys och händelsespårning mäter vi med Google Ads Omvandlingsspårning Ditt efterföljande användningsbeteende om du nådde vår webbplats via en annons från Google Ads. För detta ändamål kan cookies användas och data (IP-adress, besökstid, enhets- och webbläsarinformation samt information om din användning av vår webbplats baserat på händelser specificerade av oss såsom besök på en webbplats eller nyhetsbrevsregistrering) registreras, från vilka pseudonymer används Användningsprofiler skapas.

 Google Maps

För visuell representation av geografisk information samlar Google Maps in data om din användning av kartfunktionerna, särskilt IP-adressen och platsdata, överför den till Google och bearbetar den sedan av Google. Vi har inget inflytande på denna efterföljande databehandling.

 Google reCAPTCHA

I syfte att skydda mot missbruk av våra webbformulär och mot spam av automatiserad programvara (så kallade bots) samlar Google reCAPTCHA in data (IP-adress, besökstid, webbläsarinformation och information om din användning av vår webbplats) och använder en så kallad JavaScript och cookies analyserar din användning av vår webbplats. Dessutom utvärderas andra cookies som lagras av Googles tjänster i din webbläsare. Inläsning eller lagring av personuppgifter från respektive blanketts inmatningsfält sker inte.

 Google Fonts

För en enhetlig presentation av innehållet på vår webbplats samlas data (IP-adress, besökstid, enhets- och webbläsarinformation) med skriptkoden ”Google Fonts”, överförs till Google och bearbetas sedan av Google. Vi har inget inflytande på denna efterföljande databehandling.

 Google Etiketthanteraren

Google Tag Manager låter oss hantera olika koder och tjänster på vår webbplats. När de individuella taggarna implementeras kan Google även behandla personuppgifter (t.ex. IP-adress, onlineidentifierare (inklusive cookies)). Databehandlingen sker på basis av ett avtal om orderhantering av Google.

Genom att använda Google Tag Manager kan olika tjänster/tekniker integreras.
Om du inte vill använda individuella spårningstjänster och därför har avaktiverat dem, kvarstår inaktiveringen för alla berörda spårningstaggar som är integrerade av Google Tag Manager.

 YouTube-videoplugin

För att integrera innehåll från tredje part samlas data (IP-adress, besökstid, enhet och webbläsarinformation) in via YouTubes videoplugin i det utökade dataskyddsläget vi använder, överförs till Google och behandlas sedan av Google, endast om du har en Play-video.

8. Integrering av Trusted Shops Trustbadge/andra widgets

Om du har gett ditt samtycke till detta i enlighet med Artikel 6 Stycke 1 Klausul 1 Letter a GDPR, finns Trusted Shops-widgets tillgängliga på denna webbplats för att visa Trusted Shops-tjänster (t.ex. godkännandestämpel, insamlade recensioner) och för att erbjuda Trusted Shops-produkterna för köpare integrerade efter en beställning.

Trustbadge och de tjänster som annonseras med det är ett erbjudande från Trusted Shops AG, Subbelrather Str. 15C, 50823 Köln (“Trusted Shops”), med vilka vi är gemensamt ansvariga för dataskydd i enlighet med artikel 26 GDPR. Som en del av denna dataskyddsinformation kommer vi att informera dig nedan om det väsentliga kontraktsinnehållet i enlighet med artikel 26 (2) GDPR.

Som en del av det gemensamma ansvaret mellan oss och Trusted Shops AG, om du har några frågor om dataskydd och för att hävda dina rättigheter, kontakta Trusted Shops med hjälp av Sekretessinformation angivna kontaktalternativ. Oavsett detta kan du alltid kontakta ansvarig person som du väljer. Vid behov kommer din förfrågan sedan vidarebefordras till den andra svarsansvarige.

 Databehandling vid integration av förtroendemärket/andra widgets

Förtroendemärket tillhandahålls av en amerikansk CDN-leverantör (content delivery network). En adekvat dataskyddsnivå säkerställs genom ett lämplighetsbeslut från EU-kommissionen, som gäller USA Här är tillgänglig. Tjänsteleverantörer som används från USA är vanligtvis certifierade enligt EU-US Data Privacy Framework (DPF). Ytterligare information finns tillgänglig Här. Om de tjänsteleverantörer som används inte är certifierade enligt DPF, har standardavtalsklausuler ingåtts som en lämplig garanti.

När Trustbadge anropas sparar webbservern automatiskt en så kallad serverloggfil som även innehåller din IP-adress, datum och tid för samtalet, mängd överförd data och den begärande leverantören (åtkomstdata) samt dokumenterar samtalet . IP-adressen anonymiseras omedelbart efter insamling, så att den lagrade informationen inte kan tilldelas dig personligen. De anonymiserade uppgifterna används framför allt för statistiska ändamål och för felanalys.

 Databehandling efter slutförande av beställning

Om du har gett ditt samtycke får Trustbadge tillgång till orderinformationen som finns lagrad i din slutenhet (beställningssumma, ordernummer, köpt produkt i förekommande fall) och e-postadress efter att beställningen har slutförts, och din e-postadress är hashad. med en enkelriktad kryptografisk funktion. Hashvärdet skickas sedan till Trusted Shops med orderinformationen i enlighet med Artikel 6 Stycke 1 Klausul 1 Bokstav a GDPR.
Detta för att kontrollera om du redan är registrerad för Trusted Shops-tjänster. Om så är fallet sker vidare behandling i enlighet med vad som har avtalats mellan dig och Trusted Shops kontraktbundet avtal. Om du ännu inte är registrerad för tjänsterna eller inte ger ditt samtycke till automatiskt erkännande via Trustbadge, kommer du att ges möjlighet att manuellt registrera dig för användningen av tjänsterna eller att sluta säkerhet inom ramen för ditt befintliga användaravtal .

För detta ändamål, efter att ha slutfört din beställning, kommer Trustbadge åt följande information som är lagrad i den slutenhet du använder: ordersumma, ordernummer och e-postadress. Detta är nödvändigt för att vi ska kunna erbjuda dig köparskydd. Uppgifterna kommer endast att överföras till Trusted Shops om du aktivt bestämmer dig för att teckna köparskydd genom att klicka på motsvarande knapp i det så kallade Trustcard. Om du bestämmer dig för att använda tjänsterna baseras den fortsatta behandlingen på avtalsavtalet med Trusted Shops i enlighet med artikel 6 (1) (b) GDPR för att kunna slutföra din registrering för köparskydd och säkra beställningen samt du vid behov för att kunna skicka utvärderingsinbjudningar per e-post i efterhand.

Trusted Shops använder tjänsteleverantörer inom områdena hosting, övervakning och loggning. Den rättsliga grunden är artikel 6 (f) GDPR i syfte att säkerställa problemfri drift. Bearbetning kan ske i tredjeländer (USA och Israel). En adekvat dataskyddsnivå säkerställs genom ett lämplighetsbeslut från EU-kommissionen, som gäller USA Här och för Israel Här är tillgänglig. Tjänsteleverantörer som används från USA är vanligtvis certifierade enligt EU-US Data Privacy Framework (DPF). Ytterligare information finns tillgänglig Här. Om de tjänsteleverantörer som används inte är certifierade enligt DPF, har standardavtalsklausuler ingåtts som en lämplig garanti.

9. Sociala medier

 Vår onlinenärvaro på Facebook (av Meta)

I den mån du har gett ditt samtycke till respektive sociala medieoperatör i enlighet med artikel 6 paragraf 1 S. 1 lit. en GDPR, samlas dina uppgifter automatiskt in för marknadsundersökningar och reklamändamål på de sociala medier som nämns ovan när du besök vår online-närvaro och lagras, varifrån användarprofiler skapas med pseudonymer. Dessa kan till exempel användas för att placera annonser inom och utanför plattformarna som antagligen motsvarar dina intressen. Som regel används kakor för detta ändamål. Detaljerad information om behandling och användning av uppgifterna från respektive sociala medieoperatör samt ett kontaktalternativ och dina relaterade rättigheter och inställningsalternativ för att skydda din integritet finns i dataskyddsinformationen hos leverantörerna som är länkade nedan. Om du fortfarande behöver hjälp i detta avseende kan du kontakta oss.

Facebook (av Meta) är ett erbjudande från Meta Platforms Ireland Ltd., Block J, Serpentine Avenue, Dublin 4, Irland ("Meta Platforms Ireland"). Den information som automatiskt samlas in av Meta Platforms Ireland om din användning av vår onlinenärvaro på Facebook (av Meta) överförs vanligtvis till en server på Meta Platforms, Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, Kalifornien 94025, USA och lagras där. Databehandling vid besök på en Facebook (av Meta) fansida baseras på ett avtal mellan gemensamt ansvariga parter i enlighet med artikel 26 GDPR. För mer information (Insights data information), se Här.

Våra tjänsteleverantörer finns och/eller använder servrar i följande länder för vilka Europeiska kommissionen har fastställt en adekvat dataskyddsnivå: USA, Kanada, Japan, Sydkorea, Nya Zeeland, Storbritannien, Argentina.

Det finns ett beslut av Europeiska kommissionen om en lämplig nivå av dataskydd för USA som grund för överföringar från tredje land, förutsatt att respektive tjänsteleverantör är certifierad. En certifiering finns tillgänglig.

Med avvikelse från föregående stycke gäller följande för personuppgifter relaterade till Schweiz: Tills det schweiziska adekvathetsbeslutet för USA har utfärdats kommer dataöverföringen även fortsättningsvis att baseras på standarddataskyddsklausuler från Europeiska kommissionen.

Våra tjänsteleverantörer finns och/eller använder servrar i dessa länder: Australien, Hongkong, Indien, Indonesien, Malaysia, Singapore, Thailand, Taiwan, Brasilien, Mexiko.
Det finns inget beslut om lämplighet från Europeiska kommissionen för dessa länder. Vårt samarbete med dig bygger på dessa garantier: Europeiska kommissionens standarddataskyddsklausuler.

10. Kontaktalternativ och dina rättigheter

 Dina rättigheter

Som offer har du följande rättigheter:

 • enligt artikel 15 GDPR, rätten att begära information om dina personuppgifter som behandlas av oss i den utsträckning som anges däri;
 • Enligt artikel 16 GDPR har du rätt att omedelbart begära korrigering av felaktiga eller ofullständiga personuppgifter lagrade av oss;
 • Enligt artikel 17 GDPR har du rätt att begära att dina personuppgifter som lagras av oss tas bort, om inte ytterligare behandling
  • att utöva rätten till yttrandefrihet och information;
  • att uppfylla en juridisk skyldighet;
  • av allmänna intresse eller
  • är nödvändigt för att upprätta, utöva eller försvara rättsliga fordringar;
 • enligt artikel 18 GDPR, rätten att begära begränsning av behandlingen av dina personuppgifter, så långt som
  • Uppgifternas noggrannhet diskuteras av dig.
  • behandlingen är olaglig, men du vägrar ta bort den;
  • vi behöver inte längre uppgifterna, men du behöver dem för att hävda, utöva eller försvara rättsliga påståenden eller
  • Du har invänt mot bearbetningen enligt Art. 21 DSGVO;
 • I enlighet med artikel 20 GDPR har du rätt att få dina personuppgifter som du har tillhandahållit oss i ett strukturerat, gemensamt och maskinläsbart format eller att begära att de överförs till en annan ansvarig person;
 • enligt artikel 77 GDPR rätten att klaga till en tillsynsmyndighet. Som regel kan du kontakta tillsynsmyndigheten på din vanliga bostads- eller arbetsort eller vårt företags huvudkontor.
rätt till

I den mån vi behandlar personuppgifter som förklarats ovan för att skydda våra berättigade intressen, som uppväger våra intressen, kan du invända mot denna behandling med verkan för framtiden. Om behandlingen sker för direkt marknadsföring kan du använda denna rätt när som helst enligt ovan. Om behandlingen sker för andra ändamål har du rätt att invända endast om det finns skäl som uppstår från din situation.

Efter att ha utnyttjat din rätt att invända kommer vi inte längre att behandla dina personuppgifter för dessa ändamål, såvida vi inte kan visa tvingande legitima skäl för behandlingen som uppväger dina intressen, rättigheter och friheter, eller om behandlingen av påståendet, utövandet eller försvaret av Visar juridiska fordringar.

Detta gäller inte när behandlingen för direkt marknadsföring sker. Kommer vi inte att behandla dina personuppgifter för detta ändamål.

 kontaktmöjligheter

Om du har några frågor om insamling, behandling eller användning av dina personuppgifter, information, korrigering, begränsning eller radering av data samt återkallande av samtycke eller invändning mot en specifik användning av data, vänligen kontakta oss direkt med hjälp av kontaktinformationen i vårt avtryck.

Integritetspolicy skapad med Trusted Shops juridisk copywriter