Garanti

För OpenSprinkler Produkter AC, ACE, DC, DCE, Latch och OSPi vi ger dig en garanti på 2 år från köpet. Denna garanti omfattar kostnadsfritt utbyte av enheten vid skada eller funktionsbortfall om detta kan hänföras till enheten. Vatten-, brand- och överspänningsskador är uteslutna.

För alla andra produkter gäller 6 månaders garanti och naturligtvis den lagstadgade 2 års garantin, om inte annat anges.

Om du skickar in en produkt inom garantin, men enheten inte är skadad och fungerar perfekt, tar vi ett schablonbelopp för testning och retur på 30 EUR.

För produkter som ligger utanför garantiperioden skickar vi dig en uppskattning av reparationskostnaden.

Du får bara denna garanti för oss OpenSprinklerButik köpta produkter.