Återbetalningar och returer

Returnerar om beställningen annulleras

En retur kan endast göras efter återkallelse. Se här för detaljer: avbokning

Återkallandet kommer sedan att bekräftas eller avvisas inom åtta dagar. Ett avslag kan äga rum om återkallelsestiden på 8 dagar redan har överskridits.

Returnerar vid defekter

En retur är endast möjlig vid fel som inte kan lösas efter två efterföljande förbättringar eller omarbetningar.

Återbetalningar

Återbetalningar görs alltid med samma medium som betalningen vid köp.

Till exempel, om du betalade via PayPal, kommer du också att återbetalas via PayPal. När vi betalar kontant vid leverans eller banköverföring behöver vi dina bankuppgifter.

Återbetalning sker vanligtvis inom 8 arbetsdagar efter mottagandet av returen. Skulle dock en besiktning bli nödvändig, till exempel om förpackningen är skadad eller om varan är skadad, kan denna period förlängas och vi informerar dig då om detta.

Återbetalningen kan minskas om en betydande försämring av varan har skett.

returadress

Efter att annulleringen har bekräftats, skicka varorna, om möjligt i originalförpackningen eller på annat sätt väl förpackade, på egen bekostnad till:

Checkbox IT GmbH - OpenSprinklerShop
Kronauer Str.88
68753 Waghausel