avbokning

Ångerrätt för konsumenter

(En konsument är varje fysisk person som ingår en juridisk transaktion för syften som inte kan hänföras till varken hans kommersiella eller hans oberoende yrkesverksamhet.)

avbokning

tillbakadragande

Du har rätt att dra sig tillbaka inom fjorton dagar utan att ge en anledning detta avtal.

Återkallandetiden är fjorton dagar från dagen

  • där du eller en tredje part som du namnges, som inte är transportören, har eller har tagit besittningen av varorna, förutsatt att du har beställt en eller flera varor i en enda beställning och dessa är eller kommer att levereras enhetligt, eller
  • där du eller en tredje part som du namnges, som inte är transportören, har eller har tagit besittning av de sista varorna, förutsatt att du har beställt flera varor i en enda beställning och dessa levereras separat, eller
  • där du eller en tredje part som du namngivits, annan än transportören, har eller har tagit besittning av den sista delvisa sändningen eller stycket, förutsatt att du har beställt en produkt som levereras i flera sändningar eller delar, eller
  • där du eller en tredje part som du namngivits, annan än transportören, har eller har tagit besittning av det första godet, förutsatt att du har ett kontrakt för regelbunden leverans av varor under en viss tid.

Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie uns (Checkbox IT GmbH, Kronauer Str. 88, 68753 Waghäusel, DE:DE-BW, telefonnummer: 07254-4045434, e-postadress: info@checkboxit.de) genom ett tydligt uttalande (t.ex. ett brev skickat per post, e- mail ) om ditt beslut att frånträda detta avtal. Du kan använda det bifogade exemplet på återkallelseformuläret för detta, men detta är inte obligatoriskt.

För att möta den deadline indragning, är det tillräckligt att du skickar in ditt meddelande om ångerrätt innan ångerfristen.

Folgen des Widerrufs

Om du drar dig ur detta avtal har vi valt alla betalningar som vi har fått från dig, inklusive leveransavgifter (med undantag för de extra kostnader som uppstår genom att du väljer en annan leveransmetod än den mest fördelaktiga standardleveransen vi erbjuder måste återbetala omedelbart och senast inom fjorton dagar efter det att meddelandet om din återkallelse av detta avtal har nått oss. För denna återbetalning använder vi samma betalningsmedel som du använde i den ursprungliga transaktionen, såvida inte annat avtalats med dig; I inga fall debiteras du för dessa återbetalningsavgifter.

Vi kan vägra återbetalning tills vi har fått varan tillbaka eller tills du har lämnat bevis på att du har returnerat varan, beroende på vilket som är tidigare.

Du måste returnera varorna till oss omedelbart och under alla omständigheter senast fjorton dagar från det datum då du informerar oss om uppsägningen av detta kontrakt. Tidsfristen är uppfylld om du skickar varorna före utgången av fjorton dagar.

Sie tragen die unmittelbaren Kosten der Rücksendung der Waren.

Du behöver bara betala för värdeminskning av varorna, där värdeminskning beror på en nödvändig för att förvissa sig, egenskaper och funktion godshantering.

Muster-Widerrufsformular

(Wenn Sie den Vertrag widerrufen wollen, dann Fullen Sie bitte dieses Formular aus und Senden Sie es Zurück.)

- En

Checkbox IT GmbH, Kronauer Str. 88, 68753 Waghäusel, DE:DE-BW, telefonnummer: 07254-4045434, e-postadress: info@checkboxit.de

- Jag / vi (*) återkallar härmed det avtal som jag / oss ingått (*) för köp av följande varor (*) / tillhandahållandet av följande tjänst (*)

- Bestellt am (*) / erhalten am (*)

- Namn des / der Verbraucher (s)

- Anschrift des / der Verbraucher (er)

- Unterschrift des / der Verbraucher (er) (nur bei Mitteilung auf Papier)

- Datum

___________
(*) Unzutreffendes streichen.